logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Ukončenie prijímania prihlášok do prvého ročníka 31.3.2022

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že k 31.3.2022 ukončujeme prijímanie žiadostí o psychologické vyšetrenie dieťaťa a tým aj výberové konanie do prvého ročníka ŠpMNDaG v školskom roku 2022/2023. Všetky žiadosti o psychologické vyšetrenie podané k tomuto dátumu sú do výberového konania zaradené.

Ďakujeme za porozumenie a prejavený záujem.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka školy