logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Usmernenie k Uzneseniu vlády SR

Vážení rodičia,

pri prvom nástupe dieťaťa do školy po celoplošnom testovaní je potrebné predložiť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, a to 3.11.2020 aj 10.11.2020.

Žiaci 4. ročníka, ktorí už majú 10 rokov a nepreukážu sa pri príchode do školy 3.11.2020  a 10.11.2020 negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na Covid 19, nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby do 18.11.2020 vrátane (10 dní po 2. kole testovania).

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa nezúčastní testovania a je v karanténe, nemôže sprevádzať dieťa do školy.

Ďakujeme za pochopenie,

 

PhDr. Jolana Laznibarová, CSc.

riaditeľka školy