logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Úspechy našich žiakov


Informatické súťaže: Baltík B (2013/2014)

 • Viktor Balan - obvodné kolo
 • Jakub Janičina - obvodné kolo, 1. miesto
 • Jakub Koník - obvodné kolo, 2. miesto
 • Daniel Teplan - obvodné kolo, 3. miesto
 • Viktor Balan - krajské kolo, 7. miesto
 • Jakub Koník - krajské kolo, 13. miesto
 • Viktor Balan - medzinárodné kolo, 14. miesto
 • Jakub Janičina - krajské kolo, 16. miesto
 • Viktor Balan - slovenské kolo, 19. miesto
 • Daniel Teplan - krajské kolo, 21. miesto


Recitačné súťaže: Šaliansky Maťko 1. kategória (2013/2014)

 • Matej Hantabal - školské kolo, 1. miesto
 • Jasmína Husárová - školské kolo, 2. miesto
 • Matej Hantabal - obvodné kolo, 2. miesto
 • Daniel Molnár - školské kolo, 3. miesto


Recitačné súťaže: Šaliansky Maťko 2. kategória (2013/2014)

 • Ema Somolányiová - školské kolo, 1. miesto
 • Alexandra Barančíková - školské kolo, 2. miesto
 • Matej Zigo - školské kolo, 3. miesto


Informatické súťaže: iBobor - kategória Bobrík 1. a 2. ročník (2013/2014)

 • Matej Bachniček - školské kolo, 1. miesto


Informatické súťaže: iBobor - kategória Bobrík (2013/2014)

 • Deniska Gregorová - školské kolo, 1. miesto
 • Viktória Srbecká - školské kolo, 1. miesto
 • Adam Tábory - školské kolo, 2. miesto
 • Jozef Bachniček - školské kolo, 3. miesto
 • Matej Zigo - školské kolo, 3. miesto
 • Paulína Cvečková - školské kolo, 4. miesto
 • Ema Danielová - školské kolo, 4. miesto
 • Sára Krajčiová - školské kolo, 4. miesto
 • Lukáš Sasai - školské kolo, 4. miesto
 • Tomáš Václav - školské kolo, 4. miesto
 • Vladimír Bochnička - školské kolo, 5. miesto
 • Matej Kubrický - školské kolo, 5. miesto
 • Alex Rosa - školské kolo, 5. miesto
 • Aris Averis - školské kolo, 6. miesto
 • Daniel Molnár - školské kolo, 6. miesto
 • Milan Polák - školské kolo, 6. miesto
 • Viktor Vaškanin - školské kolo, 6. miesto
 • Matej Donoval - školské kolo, 6. miesto
 • Martin Bekeč - školské kolo, 7. miesto
 • Jasmína Barbora Husárová - školské kolo, 7. miesto
 • Radoslav Čársky - školské kolo, 7. miesto
 • Samuel Feješ - školské kolo, 7. miesto
 • Ema Kiliánová - školské kolo, 7. miesto
 • Krištof Kusý - školské kolo, 7. miesto
 • Ema Mihálová - školské kolo, 7. miesto
 • Dorota Suránová - školské kolo, 8. miesto
 • Filip Doba - školské kolo, 9. miesto
 • Zuzka Hladká - školské kolo, 9. miesto
 • Matúš Kudláč - školské kolo, 10. miesto
 • Júlia Šmídová - školské kolo, 10. miesto


Informatické súťaže: iBobor - Bobrík (2013/2014)

 • Deniska Gregorová - medzinárodné kolo, 1. miesto
 • Viktória Srbecká - medzinárodné kolo, 1. miesto


Matematické súťaže: Pytagoriáda P3 (2013/2014)

 • Viktor Vaškanin - školské kolo, 1. miesto
 • Viktor Vaškanin - obvodné kolo, 1. miesto
 • Adam Zich - školské kolo, 2. miesto
 • Samuel Michalík - školské kolo, 2. miesto
 • Dávid Parobek - školské kolo, 3. miesto


Matematické súťaže: Pytagoriáda P4 (2013/2014)

 • Stanko Bezák - školské kolo, 1. miesto
 • Ema Mihálová - školské kolo, 1. miesto
 • Alexander Kotian - školské kolo, 1. miesto
 • Filip Semančik - školské kolo, 2. miesto
 • Max Poturnay - školské kolo, 2. miesto
 • Krištof Kusý - školské kolo, 3. miesto
 • Viktor Vaškanin - školské kolo, 3. miesto
 • Adam Tábory - školské kolo, 3. miesto
 • Adam Zich - školské kolo, 3. miesto
 • Alexander Kotian - obvodné kolo, 4. miesto
 • Stanko Bezák - obvodné kolo, 7. miesto


Logické súťaže: Všetkovedko V2 (2013/2014)

 • Matej Bachniček - slovenské kolo, 1. miesto
 • Filip Valachovič - slovenské kolo, 2. miesto
 • Lívia Hruškovičová - slovenské kolo, 3. miesto
 • Nina Bujalková - slovenské kolo, 3. miesto
 • Martin Anetta - slovenské kolo, 3. miesto
 • Matej Oravec - slovenské kolo, 3. miesto
 • Timur Kotulič - slovenské kolo, 3. miesto
 • Zuzana Kurucová - slovenské kolo, 5. miesto
 • Emma Šarlota Semančiková - slovenské kolo, 5. miesto
 • Katka Mištová - slovenské kolo, 5. miesto
 • Hanka Huorková - slovenské kolo, 5. miesto


Logické súťaže: Všetkovedko V3 (2013/2014)

 • Radoslav Čársky - slovenské kolo, 1. miesto
 • Jozef Bachniček - slovenské kolo, 10. miesto
 • Matej Kubrický - slovenské kolo, 10. miesto


Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín - poézia (2013/2014)

 • Adam Kuruc - školské kolo, 1. miesto
 • Alexandra Barančíková - školské kolo, 2. miesto
 • Jindřich Láznička - školské kolo, 3. miesto


Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín - próza (2013/2014)

 • Ema Kiliánová - školské kolo, 1. miesto
 • Ema Somolányiová - školské kolo, 2. miesto
 • Sára Krajčiová - školské kolo, 2. miesto
 • Petra Kojdová - školské kolo, 3. miesto


Logické súťaže: Logická olympiáda (2013/2014)

 • Ema Danielová - školské kolo, 1. miesto
 • Alexander Prievalský - školské kolo, 1. miesto
 • Štefan Šutý - školské kolo, 1. miesto
 • Sára Krajčiová - školské kolo, 2. miesto
 • Krištof Brecely - školské kolo, 2. miesto


Telesná výchova: Medzinárodný florbalový turnaj (2013/2014)

 • Zelené Šípy - medzinárodné kolo, 1. miesto
 • Žlté Blesky - medzinárodné kolo, 3. miesto


Výtvarné súťaže: Vták roka 2013 (2013/2014)

 • Terézia Jurašková - slovenské kolo, 1. miesto


Informatické súťaže: Baltík 1. ročník (2013/2014)

 • Jakub Rybár - školské kolo, 1. miesto
 • Matej Bachniček - školské kolo, 2. miesto
 • Jakub Benčo - školské kolo, 3. miesto


Informatické súťaže: Baltík 2. ročník (2013/2014)

 • Samuel Šoltýs - školské kolo, 1. miesto
 • Oskar Ďanovský - školské kolo, 2. miesto
 • Matej Zambor - školské kolo, 3. miesto


Informatické súťaže: Baltík 3. ročník (2013/2014)

 • Matej Kubrický - školské kolo, 1. miesto
 • Jozef Bachniček - školské kolo, 2. miesto
 • Samuel Miklóš - školské kolo, 3. miesto


Informatické súťaže: Baltík 4. ročník (2013/2014)

 • Jakub Janičina - školské kolo, 1. miesto
 • Matej Zigo - školské kolo, 2. miesto
 • Alan Landl - školské kolo, 3. miesto


Informatické súťaže: Baltík 5. ročník (2013/2014)

 • Daniel Teplan - školské kolo, 1. miesto
 • Jakub Koník - školské kolo, 2. miesto
 • Viktor Balan - školské kolo, 3. miesto


Anglický jazyk: Jazykový kvet (2013/2014)

 • Mia Armitage - obvodné kolo, 1. miesto
 • Ema Somolányiová - obvodné kolo, 1. miesto
 • Mia Armitage - krajské kolo, 1. miesto
 • Ema Somolányiová - krajské kolo, 1. miesto
 • Mia Armitage - slovenské kolo, 1. miesto
 • Ema Somolányiová - slovenské kolo, 2. miesto


Informatické súťaže: Baltík A (2013/2014)

 • Matej Kubrický - obvodné kolo, 1. miesto
 • Samuel Miklóš - krajské kolo, 1. miesto
 • Samuel Miklóš - obvodné kolo, 2. miesto
 • Jakub Rybár - krajské kolo, 2. miesto
 • Jakub Rybár - obvodné kolo, 3. miesto
 • Matej Kubrický - krajské kolo, 3. miesto
 • Jakub Rybár - slovenské kolo, 10. miesto
 • Samuel Miklóš - slovenské kolo, 19. miesto


Telesná výchova: Minihádzaná (2013/2014)

 • Marko Pastorák, Matej Sedlár, Róbert Popelka, Marcel Petrík, Jakub Pravda, Jakub Granec, Alex Chudic, Ivo Scwarz, Matej Priesol, Peter Sigut, Adam Sopko - krajské kolo, 1. miesto


Logické súťaže: Genius Logicus - majstrovské kolo (2013/2014)

 • Viktor Balan - medzinárodné kolo, 4. miesto


Logické súťaže: Všetkovedko V4 (2013/2014)

 • Natália Barnová - slovenské kolo, 16. miesto
 • Betka Špirková - slovenské kolo, 19. miesto
 • Denisa Gregorová - slovenské kolo, 19. miesto