logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Odstránenie havarijného stavu - výmena čerpadla 50NTV na vetve UK v plynovej kotolni