logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Drvič odpadu s príslušenstvom pre ŠJ