logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznámenie o zrušení súťaže - Kompletná výmena strechy