logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

VOS - priestor na Teplickej č. 7