logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Nájom nebytového priestoru v budove školy na Teplickej 7