logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže - školský bufet