logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Prenájom telocvične - Skalická 1