logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Miestnosť: nebytový priestor - na prízemí školy