logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zrušenie VO - výmena dverí