logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Verejné obstarávanie

Dátum Predmetikona zoradenia
26.10.2021 Zrušenie VO - výmena dverí
28.09.2017 Zrušenie verejnej obchodnej súťaže - školský bufet
08.10.2013 výsledky zo súťaže-šk.bufet
22.09.2016 VOS bufet (zmena termínu podávania návrhov do 15.11.)
15.12.2017 VOS Bufet (15.12.2017)
10.05.2013 VOS - školský bufet (Aktualizované)
21.07.2015 VOS - školský bufet
28.06.2019 VOS - školský bufet
08.12.2015 VOS - priestor na Teplickej č. 7
25.06.2020 VOS - bufet na šk. rok 2020/21
02.12.2013 Verejné obstarávanie - údržba elektroinštalácie
26.11.2013 Verejné obstarávanie - Dodávka a montáž vonkajšieho opláštenia 2 ks komínov
27.11.2013 Verejné obstarávanie - benefitné poukážky
14.09.2017 Verejná obchodná súťaž - školský bufet
02.03.2016 Varný kotol
06.02.2014 Tonery
06.02.2014 Strecha - Teplická
04.02.2019 Statický posudok
21.11.2017 Prenájom telocvične - Skalická 1
10.03.2014 Oznámenie o zrušení súťaže - Kompletná výmena strechy
25.11.2013 Odstránenie havarijného stavu - výmena čerpadla 50NTV na vetve UK v plynovej kotolni
29.03.2017 Nájom nebytového priestoru v budove školy na Teplickej 7
08.06.2018 Miestnosť: nebytový priestor - na prízemí školy
06.02.2014 Kancelárske a hygienické potreby
02.03.2016 IKT
16.12.2013 Drvič odpadu s príslušenstvom pre ŠJ
06.02.2014 Čistiace potreby
23.05.2019 23. 5.2019 Výzva - teplovod
19.06.2019 19.6.2019 - Oprava priestorov školskej kuchyne
18.02.2019 18. 2. 2019 Maľovanie hygienických priestorov