logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018
dz rodic 300.00€ 12.12.2017
2018 Bufet Jantova Jantova 0.00€ 01.02.2018
Mandátna zmluva OPP a BOZP Mužlay Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA 0.00€ 08.01.2018
2 AO TJ Slávia STU BA 2 AO TJ Slávia STU BA 300.00€ 08.12.2017
07/1303/2017 CVČ Bratislava III 600.00€ 09.11.2017 Dohoda o spolupráci
NN/250/2017/BVS BVS 340.00€ 07.09.2017 Najmona zmluva nebytovych priestorov
247/2017 Mestská časť Bratislava-Nové mesto 120.00€ 06.09.2017 prenajom - volby
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
Z 20/2016 OZ-AVOS 0.00€ 01.02.2016 zmluva dodaná na zverejnenie 20.6.2016
Z 19/2016 Boris Šajda 0.00€ 12.02.2014 zmluva dodaná na EKO odd dňa 2.6.2016
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
Z 17/2016 Pollák Ladislav 0.00€ 01.02.2016 zmluva na EKO odd. dodaná dňa 1.6.2016
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ