logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Zmluva o prenájme kopírky Elsemp s.r.o. 26.11.2021
IX/38/2021/DEK Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta 31.08.2021 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odb. ped. praxe pre študentov UK
Rámcová kúpna zluva ATC-JR, s.r.o. 27.09.2021
RZ Joef Okša 02.09.2021 Rámcová zmluva na dodávku potravín
Dohoda o ukonceni Zmluvy o vedeni uctovnictva KM Ekon s.r.o.
202100027 Magic Print, s.r.o 30.08.2021 Zmluva o servisnej starostlivosti "All In"
01032021 a/c algebra, KM EKON 01.03.2021
2021 ROM-MON, s.r.o. 01.01.2021 Kúpna zmluva o dod8vke tovaru
Zmluva o spolupráci s UK Univerzita Komenského 21.09.2020
01/2020/SMNDAG R & M MARO s.r.o. 02.09.2020 Zmluva onájme nebytového priestoru - školský bufet
Zmluva o servisnej službe č. SK1029580 CWS Slovensko 17.08.2020
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKÁCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB Mgr. Romana Píteková, Dipl.mt.l.
Zmluva o poskytovani sluzieb A/C Algebra, s.r.o. 31.01.2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov BA-NM 29.01.2020
Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva KM EKON 08.01.2020
Zmluva o spolupráci "Educate Slovakia" AIESEC Comenius University 06.11.2019
Zmluva o spolupráci SF Slovenská filharmónia 20.09.2019
Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb Lyreco CE, SE 27.08.2019 Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018