logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb Lyreco CE, SE 27.08.2019 Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb
Zmluva o spolupráci SF Slovenská filharmónia 20.09.2019
Zmluva o spolupráci "Educate Slovakia" AIESEC Comenius University 06.11.2019
Zmluva o poskytovani sluzieb A/C Algebra, s.r.o. 31.01.2020
Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva KM EKON 08.01.2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov BA-NM 29.01.2020
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKÁCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB Mgr. Romana Píteková, Dipl.mt.l.
Zmluva o servisnej službe č. SK1029580 CWS Slovensko 17.08.2020
01/2020/SMNDAG R & M MARO s.r.o. 02.09.2020 Zmluva onájme nebytového priestoru - školský bufet
Zmluva o spolupráci s UK Univerzita Komenského 21.09.2020
01032021 a/c algebra, KM EKON 01.03.2021
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
Zmluva o medzinárodnej spolupráci Základní škola Zlín 0.00€ 31.05.2013
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 10.06.2013
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO,a.s. 0.00€ 12.07.2013 mliečné výrobky
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Zmluva o dielo 2012/146 RIMI - NABDA s r.o. 0.00€ 28.08.2012 servis polachoveho systemu
Dodatok k zmluvam o dodavke elektriny ZSE 0.00€ 27.03.2013
Z 1/2016 Základná škola s MŠ 0.00€ 20.04.2016 refundácia energií
Z 1/2015 SPP 0.00€ 05.10.2015 dodatok k Zmluve o dodávke plynu