logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
Z 2/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber elektroodpadu
Z 3/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber použitých prenosných batérií
Z 4/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 13.04.2016 dodatok č.1
Z 5/2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 0.00€ 03.05.2016
Z 6/2016 Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS 0.00€ 25.05.2016 dnes dodané
Z 4/2014 Veľkoobchod HANCO 0.00€ 17.03.2014 čistiace potreby
Z 5/2014 Magic Print 0.00€ 08.04.2014
Z 7/2014 BENI klub 0.00€ 01.10.2014
Z 8/2014 Ugly Agency&Production,s.r.o. 0.00€ 01.10.2014
Z 3/2013 Tramtária-Anna Mozdíková 0.00€ 21.10.2013
Z 15/2014 Bc.Tomáš Polák 0.00€ 29.12.2014
Z 10/2016 International House Bratislava 0.00€ 29.01.2016
Z 11/2016 IMPROMAT 0.00€ 27.05.2016 bez dátumu
Z 12/2016 Prvá Bratislavská Pekárenská 0.00€ 31.05.2016 zmluvy dodané 30.5.2016 zo ŠJ
Z 13/2016 ATC-JR 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 14/2016 LWS-Wiedermann Ľubomír 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 17/2016 Pollák Ladislav 0.00€ 01.02.2016 zmluva na EKO odd. dodaná dňa 1.6.2016
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
Z 19/2016 Boris Šajda 0.00€ 12.02.2014 zmluva dodaná na EKO odd dňa 2.6.2016
Z 20/2016 OZ-AVOS 0.00€ 01.02.2016 zmluva dodaná na zverejnenie 20.6.2016
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
Mandátna zmluva OPP a BOZP Mužlay Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA 0.00€ 08.01.2018
2018 Bufet Jantova Jantova 0.00€ 01.02.2018
Zmluva o závodnom stravovaní č.1/2011 Stredná odborná škola 1.26€ 02.09.2011
Zmluva č.19/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva č.20/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012