logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby
Fa 81/14 Lyreco 2070.11€ 28.02.2014 kancelárske potreby
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
Z 1/2014 ecotest, s.r.o., Laboratórne prístroje 19737.00€ 16.09.2014
Z 2/2014 IZOMATECH, s.r.o. 31540.43€ 24.07.2014