logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
Z 2/2014 IZOMATECH, s.r.o. 31540.43€ 24.07.2014
Z 1/2014 ecotest, s.r.o., Laboratórne prístroje 19737.00€ 16.09.2014
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
Fa 81/14 Lyreco 2070.11€ 28.02.2014 kancelárske potreby
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018
Z 6/2014 Slovenské elektrárne 1000.00€ 07.04.2014 dar
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
Z 2/2013 Lanikova Group,s.r.o. 700.00€ 20.12.2013
07/1303/2017 CVČ Bratislava III 600.00€ 09.11.2017 Dohoda o spolupráci
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
01/2013 AFET,s.r.o 490.00€ 30.08.2013
Z 3/2015 Nadácia Tatra banky 425.00€ 25.06.2015 č.2015zam008 - dodané 25.5.2016
Z 2/2015 Zimová Janette 374.00€ 31.08.2015 školský bufet
Z 6/2015 Nadační fond GAUDEAMUS 350.00€ 11.11.2015
NN/250/2017/BVS BVS 340.00€ 07.09.2017 Najmona zmluva nebytovych priestorov
2 AO TJ Slávia STU BA 2 AO TJ Slávia STU BA 300.00€ 08.12.2017
dz rodic 300.00€ 12.12.2017
Z 4/2013 Centrum pre filantropiu,n.o. 250.00€ 19.06.2013
05/EPL/2011 Adriana Lánska EPL 200.00€ 30.12.2011 Zabezpečenie technickej správy kotolne
Zmluva o dielo 04TMF/2012 Technical facility management 200.00€ 30.12.2011
1 Peter Lukács - Firend 150.00€ 01.10.2012 poskytovanie služieb a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požuiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
04/2012 Mária Bíróová 150.00€ 01.10.2012 služby technika BOZP
247/2017 Mestská časť Bratislava-Nové mesto 120.00€ 06.09.2017 prenajom - volby
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
Z 9/2016 Nadácia Pontis 50.00€ 09.04.2016