logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková sumaikona zoradenia Dátum Súbor Pozn.
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica
Zmluva č.19/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva č.20/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Z 4/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.13/2015
Z 5/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.12/2015
Z 9/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č245/2014
Z 10/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č244/2014
Z 11/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 17/2014
Z 12/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 18/2014
Z 7/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 08.02.2016 zmluva 20/2016
Z 8/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2016 zmluva 22/2016
Zmluva o závodnom stravovaní č.1/2011 Stredná odborná škola 1.26€ 02.09.2011
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
Zmluva o medzinárodnej spolupráci Základní škola Zlín 0.00€ 31.05.2013
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 10.06.2013
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO,a.s. 0.00€ 12.07.2013 mliečné výrobky
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Zmluva o dielo 2012/146 RIMI - NABDA s r.o. 0.00€ 28.08.2012 servis polachoveho systemu
Dodatok k zmluvam o dodavke elektriny ZSE 0.00€ 27.03.2013
Z 1/2016 Základná škola s MŠ 0.00€ 20.04.2016 refundácia energií
Z 1/2015 SPP 0.00€ 05.10.2015 dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Z 2/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber elektroodpadu
Z 3/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber použitých prenosných batérií
Z 4/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 13.04.2016 dodatok č.1
Z 5/2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 0.00€ 03.05.2016
Z 6/2016 Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS 0.00€ 25.05.2016 dnes dodané
Z 4/2014 Veľkoobchod HANCO 0.00€ 17.03.2014 čistiace potreby