logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKÁCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB Mgr. Romana Píteková, Dipl.mt.l.
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby
Zmluva o závodnom stravovaní č.1/2011 Stredná odborná škola 1.26€ 02.09.2011
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica
05/EPL/2011 Adriana Lánska EPL 200.00€ 30.12.2011 Zabezpečenie technickej správy kotolne
Zmluva o dielo 04TMF/2012 Technical facility management 200.00€ 30.12.2011
Zmluva č.19/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva č.20/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
Zmluva o dielo 2012/146 RIMI - NABDA s r.o. 0.00€ 28.08.2012 servis polachoveho systemu
1 Peter Lukács - Firend 150.00€ 01.10.2012 poskytovanie služieb a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požuiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
04/2012 Mária Bíróová 150.00€ 01.10.2012 služby technika BOZP
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
Dodatok k zmluvam o dodavke elektriny ZSE 0.00€ 27.03.2013
Zmluva o medzinárodnej spolupráci Základní škola Zlín 0.00€ 31.05.2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 10.06.2013
Z 4/2013 Centrum pre filantropiu,n.o. 250.00€ 19.06.2013
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO,a.s. 0.00€ 12.07.2013 mliečné výrobky
01/2013 AFET,s.r.o 490.00€ 30.08.2013
Z 3/2013 Tramtária-Anna Mozdíková 0.00€ 21.10.2013
Z 2/2013 Lanikova Group,s.r.o. 700.00€ 20.12.2013
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
Z 11/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 17/2014
Z 12/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 18/2014