logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
Z 11/2016 IMPROMAT 0.00€ 27.05.2016 bez dátumu
Z 12/2016 Prvá Bratislavská Pekárenská 0.00€ 31.05.2016 zmluvy dodané 30.5.2016 zo ŠJ
Z 13/2016 ATC-JR 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 14/2016 LWS-Wiedermann Ľubomír 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
247/2017 Mestská časť Bratislava-Nové mesto 120.00€ 06.09.2017 prenajom - volby
NN/250/2017/BVS BVS 340.00€ 07.09.2017 Najmona zmluva nebytovych priestorov
07/1303/2017 CVČ Bratislava III 600.00€ 09.11.2017 Dohoda o spolupráci
2 AO TJ Slávia STU BA 2 AO TJ Slávia STU BA 300.00€ 08.12.2017
dz rodic 300.00€ 12.12.2017
Mandátna zmluva OPP a BOZP Mužlay Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA 0.00€ 08.01.2018
2018 Bufet Jantova Jantova 0.00€ 01.02.2018
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb Lyreco CE, SE 27.08.2019 Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb