logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľikona zoradenia Celková suma Dátum Súbor Pozn.
2 AO TJ Slávia STU BA 2 AO TJ Slávia STU BA 300.00€ 08.12.2017
Zmluva o poskytovani sluzieb A/C Algebra, s.r.o. 31.01.2020
05/EPL/2011 Adriana Lánska EPL 200.00€ 30.12.2011 Zabezpečenie technickej správy kotolne
01/2013 AFET,s.r.o 490.00€ 30.08.2013
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
Zmluva o spolupráci "Educate Slovakia" AIESEC Comenius University 06.11.2019
Z 13/2016 ATC-JR 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov BA-NM 29.01.2020
Z 15/2014 Bc.Tomáš Polák 0.00€ 29.12.2014
Z 7/2014 BENI klub 0.00€ 01.10.2014
Z 19/2016 Boris Šajda 0.00€ 12.02.2014 zmluva dodaná na EKO odd dňa 2.6.2016
NN/250/2017/BVS BVS 340.00€ 07.09.2017 Najmona zmluva nebytovych priestorov
Z 4/2013 Centrum pre filantropiu,n.o. 250.00€ 19.06.2013
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
07/1303/2017 CVČ Bratislava III 600.00€ 09.11.2017 Dohoda o spolupráci
Zmluva o servisnej službe č. SK1029580 CWS Slovensko 17.08.2020
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
Z 1/2014 ecotest, s.r.o., Laboratórne prístroje 19737.00€ 16.09.2014
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 11/2016 IMPROMAT 0.00€ 27.05.2016 bez dátumu
Z 10/2016 International House Bratislava 0.00€ 29.01.2016
Z 2/2014 IZOMATECH, s.r.o. 31540.43€ 24.07.2014
2018 Bufet Jantova Jantova 0.00€ 01.02.2018
Mandátna zmluva OPP a BOZP Mužlay Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA 0.00€ 08.01.2018
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva KM EKON 08.01.2020
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica