logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľikona zoradenia Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Z 3/2013 Tramtária-Anna Mozdíková 0.00€ 21.10.2013
Z 8/2014 Ugly Agency&Production,s.r.o. 0.00€ 01.10.2014
Zmluva o spolupráci s UK Univerzita Komenského 21.09.2020
Z 4/2014 Veľkoobchod HANCO 0.00€ 17.03.2014 čistiace potreby
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Z 1/2016 Základná škola s MŠ 0.00€ 20.04.2016 refundácia energií
Zmluva o medzinárodnej spolupráci Základní škola Zlín 0.00€ 31.05.2013
Z 2/2015 Zimová Janette 374.00€ 31.08.2015 školský bufet
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Dodatok k zmluvam o dodavke elektriny ZSE 0.00€ 27.03.2013