logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
01/2013 AFET,s.r.o 490.00€ 30.08.2013
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
01/2020/SMNDAG R & M MARO s.r.o. 02.09.2020 Zmluva onájme nebytového priestoru - školský bufet
04/2012 Mária Bíróová 150.00€ 01.10.2012 služby technika BOZP
05/EPL/2011 Adriana Lánska EPL 200.00€ 30.12.2011 Zabezpečenie technickej správy kotolne
07/1303/2017 CVČ Bratislava III 600.00€ 09.11.2017 Dohoda o spolupráci
1 Peter Lukács - Firend 150.00€ 01.10.2012 poskytovanie služieb a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požuiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
2 AO TJ Slávia STU BA 2 AO TJ Slávia STU BA 300.00€ 08.12.2017
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
2018 Bufet Jantova Jantova 0.00€ 01.02.2018
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
247/2017 Mestská časť Bratislava-Nové mesto 120.00€ 06.09.2017 prenajom - volby
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
Dodatok k zmluvam o dodavke elektriny ZSE 0.00€ 27.03.2013
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 10.06.2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO,a.s. 0.00€ 12.07.2013 mliečné výrobky
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.