logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov BA-NM 29.01.2020
Zmluva o medzinárodnej spolupráci Základní škola Zlín 0.00€ 31.05.2013
Zmluva o poskytovani sluzieb A/C Algebra, s.r.o. 31.01.2020
Zmluva o servisnej službe č. SK1029580 CWS Slovensko 17.08.2020
Zmluva o spolupráci "Educate Slovakia" AIESEC Comenius University 06.11.2019
Zmluva o spolupráci s UK Univerzita Komenského 21.09.2020
Zmluva o spolupráci SF Slovenská filharmónia 20.09.2019
Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva KM EKON 08.01.2020
Zmluva o závodnom stravovaní č.1/2011 Stredná odborná škola 1.26€ 02.09.2011
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018