logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
01/2017 Kangarila, s.r.o. 537.00€ 28.02.2017 zmluva o nájme nebytového priestoru - Bufet
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
22/2016 AIESEC Comenius University 0.00€ 12.10.2016 zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
Z 20/2016 OZ-AVOS 0.00€ 01.02.2016 zmluva dodaná na zverejnenie 20.6.2016
Z 19/2016 Boris Šajda 0.00€ 12.02.2014 zmluva dodaná na EKO odd dňa 2.6.2016
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
Z 17/2016 Pollák Ladislav 0.00€ 01.02.2016 zmluva na EKO odd. dodaná dňa 1.6.2016
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 14/2016 LWS-Wiedermann Ľubomír 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 13/2016 ATC-JR 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 12/2016 Prvá Bratislavská Pekárenská 0.00€ 31.05.2016 zmluvy dodané 30.5.2016 zo ŠJ
Z 6/2015 Nadační fond GAUDEAMUS 350.00€ 11.11.2015
Z 11/2016 IMPROMAT 0.00€ 27.05.2016 bez dátumu
Z 10/2016 International House Bratislava 0.00€ 29.01.2016
Z 9/2016 Nadácia Pontis 50.00€ 09.04.2016
Z 15/2014 Bc.Tomáš Polák 0.00€ 29.12.2014
Z 8/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2016 zmluva 22/2016
Z 7/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 08.02.2016 zmluva 20/2016
Z 4/2013 Centrum pre filantropiu,n.o. 250.00€ 19.06.2013
Z 3/2013 Tramtária-Anna Mozdíková 0.00€ 21.10.2013
Z 2/2013 Lanikova Group,s.r.o. 700.00€ 20.12.2013
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
Z 12/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 18/2014
Z 11/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 17/2014
Z 10/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č244/2014
Z 9/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č245/2014
Z 5/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.12/2015