logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľikona zoradenia Celková suma Dátum Súbor Pozn.
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica
DBK/18/06/2067 KOMENSKY, s.r.o. 18.00€ 26.06.2018
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
Z 2/2013 Lanikova Group,s.r.o. 700.00€ 20.12.2013
Z 14/2016 LWS-Wiedermann Ľubomír 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Fa 81/14 Lyreco 2070.11€ 28.02.2014 kancelárske potreby
Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb Lyreco CE, SE 27.08.2019 Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb
Z 5/2014 Magic Print 0.00€ 08.04.2014
Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja. Magic Print s.r.o. 1238.40€ 13.03.2018
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby
04/2012 Mária Bíróová 150.00€ 01.10.2012 služby technika BOZP
25/2019 Mestska časť BA-NM 120.00€ 08.02.2019 Kratkodoby najom nebytovych priestorov
Z 4/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.13/2015
Z 5/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.12/2015
Z 9/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č245/2014
Z 10/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č244/2014
Z 11/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 17/2014
Z 12/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 18/2014
Z 7/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 08.02.2016 zmluva 20/2016
Z 8/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2016 zmluva 22/2016
64/2019 Mestská časť Bratislava - Nové mesto 17.04.2019 Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
Zmluva č.19/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva č.20/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
247/2017 Mestská časť Bratislava-Nové mesto 120.00€ 06.09.2017 prenajom - volby
256/2018 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 120.00€ 30.08.2018 Krátkodobý nájom nebyt. priestorov - voľby
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKÁCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB Mgr. Romana Píteková, Dipl.mt.l.
Z 9/2016 Nadácia Pontis 50.00€ 09.04.2016