logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
dz rodic 300.00€ 12.12.2017
Fa 81/14 Lyreco 2070.11€ 28.02.2014 kancelárske potreby
magdg1900386 Magistrát hlavného mesta Bratislava 16.08.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie
Mandátna zmluva OPP a BOZP Mužlay Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA 0.00€ 08.01.2018
NN/250/2017/BVS BVS 340.00€ 07.09.2017 Najmona zmluva nebytovych priestorov
Oprava priestorov školskej kuchyne Ladislav Pollák 01.08.2019
Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb Lyreco CE, SE 27.08.2019 Rámcová zmluva o dodávkach kanc. potrieb
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKÁCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB Mgr. Romana Píteková, Dipl.mt.l.
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica
Z 1/2014 ecotest, s.r.o., Laboratórne prístroje 19737.00€ 16.09.2014
Z 1/2015 SPP 0.00€ 05.10.2015 dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Z 1/2016 Základná škola s MŠ 0.00€ 20.04.2016 refundácia energií
Z 10/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č244/2014
Z 10/2016 International House Bratislava 0.00€ 29.01.2016
Z 11/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 17/2014
Z 11/2016 IMPROMAT 0.00€ 27.05.2016 bez dátumu
Z 12/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2014 zmluva 18/2014
Z 12/2016 Prvá Bratislavská Pekárenská 0.00€ 31.05.2016 zmluvy dodané 30.5.2016 zo ŠJ
Z 13/2014 CK EUROPA TURIST 9900.00€ 16.01.2014
Z 13/2016 ATC-JR 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 14/2014 ZLATÝ KOMPAS 5460.00€ 14.01.2014
Z 14/2016 LWS-Wiedermann Ľubomír 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 15/2014 Bc.Tomáš Polák 0.00€ 29.12.2014
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 16/2016 HAM GASTRO 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 30.5.2016 zo ŠJ
Z 17/2016 Pollák Ladislav 0.00€ 01.02.2016 zmluva na EKO odd. dodaná dňa 1.6.2016
Z 18/2016 Centrum vedecko-technických informácií SR 0.00€ 01.06.2016 zmluva č.130/CVTI SR/2016 dodaná na EKO odd.dňa 1.6.2016
Z 19/2016 Boris Šajda 0.00€ 12.02.2014 zmluva dodaná na EKO odd dňa 2.6.2016
Z 2/2013 Lanikova Group,s.r.o. 700.00€ 20.12.2013