logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľikona zoradenia Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Z 3/2015 Nadácia Tatra banky 425.00€ 25.06.2015 č.2015zam008 - dodané 25.5.2016
Z 6/2015 Nadační fond GAUDEAMUS 350.00€ 11.11.2015
Z 6/2016 Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS 0.00€ 25.05.2016 dnes dodané
Z 20/2016 OZ-AVOS 0.00€ 01.02.2016 zmluva dodaná na zverejnenie 20.6.2016
1 Peter Lukács - Firend 150.00€ 01.10.2012 poskytovanie služieb a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požuiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
Z 15/2016 Petráš Roman 0.00€ 31.05.2016 zmluva dodaná 31.5.2016 zo ŠJ
Z 17/2016 Pollák Ladislav 0.00€ 01.02.2016 zmluva na EKO odd. dodaná dňa 1.6.2016
2016 Nájomná zmluva Polus POLUS, a.s. 0.00€ 21.10.2016
Z 12/2016 Prvá Bratislavská Pekárenská 0.00€ 31.05.2016 zmluvy dodané 30.5.2016 zo ŠJ
01/2020/SMNDAG R & M MARO s.r.o. 02.09.2020 Zmluva onájme nebytového priestoru - školský bufet
Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení mliečnych výrobkov RAJO,a.s. 0.00€ 12.07.2013 mliečné výrobky
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
00175/18/010, 00174/18/010 Ricoh Slovakia s.r.o.
Zmluva o dielo 2012/146 RIMI - NABDA s r.o. 0.00€ 28.08.2012 servis polachoveho systemu
dz rodic 300.00€ 12.12.2017
Z 2/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber elektroodpadu
Z 3/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber použitých prenosných batérií
Z 4/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 13.04.2016 dodatok č.1
21/2016 Slovenská filharmónia 0.00€ 11.10.2016 zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci SF Slovenská filharmónia 20.09.2019
Z 6/2014 Slovenské elektrárne 1000.00€ 07.04.2014 dar
1/2018 Soňa Jantová - SONIA 1000.00€ 11.04.2018
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 10.06.2013
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu SPP 0.00€ 29.11.2012
Z 1/2015 SPP 0.00€ 05.10.2015 dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Zmluva o závodnom stravovaní č.1/2011 Stredná odborná škola 1.26€ 02.09.2011
Zmluva o dielo 04TMF/2012 Technical facility management 200.00€ 30.12.2011
Z 5/2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 0.00€ 03.05.2016