logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č.ikona zoradenia Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Z 2/2014 IZOMATECH, s.r.o. 31540.43€ 24.07.2014
Z 2/2015 Zimová Janette 374.00€ 31.08.2015 školský bufet
Z 2/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber elektroodpadu
Z 20/2016 OZ-AVOS 0.00€ 01.02.2016 zmluva dodaná na zverejnenie 20.6.2016
Z 3/2013 Tramtária-Anna Mozdíková 0.00€ 21.10.2013
Z 3/2015 Nadácia Tatra banky 425.00€ 25.06.2015 č.2015zam008 - dodané 25.5.2016
Z 3/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 14.03.2016 odber použitých prenosných batérií
Z 4/2013 Centrum pre filantropiu,n.o. 250.00€ 19.06.2013
Z 4/2014 Veľkoobchod HANCO 0.00€ 17.03.2014 čistiace potreby
Z 4/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.13/2015
Z 4/2016 SEWA,a.s. 0.00€ 13.04.2016 dodatok č.1
Z 5/2014 Magic Print 0.00€ 08.04.2014
Z 5/2015 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 09.01.2015 zmluva č.12/2015
Z 5/2016 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko 0.00€ 03.05.2016
Z 6/2014 Slovenské elektrárne 1000.00€ 07.04.2014 dar
Z 6/2015 Nadační fond GAUDEAMUS 350.00€ 11.11.2015
Z 6/2016 Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS 0.00€ 25.05.2016 dnes dodané
Z 7/2014 BENI klub 0.00€ 01.10.2014
Z 7/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 08.02.2016 zmluva 20/2016
Z 8/2014 Ugly Agency&Production,s.r.o. 0.00€ 01.10.2014
Z 8/2016 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 05.02.2016 zmluva 22/2016
Z 9/2014 Mestská časť BA-Nové mesto 8.30€ 29.09.2014 zmluva č245/2014
Z 9/2016 Nadácia Pontis 50.00€ 09.04.2016
Zmluva č.19/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva č.20/2012 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 8.30€ 23.01.2012
Zmluva o dielo RE-ARCH, a.s. 11.06.2019 Výmena zasklenej steny na schodisku
Zmluva o dielo - teplovod VEMAPOS 02.07.2019
Zmluva o dielo 04TMF/2012 Technical facility management 200.00€ 30.12.2011
Zmluva o dielo 2012/146 RIMI - NABDA s r.o. 0.00€ 28.08.2012 servis polachoveho systemu
Zmluva o dielo RAMICON RAMICON 03.07.2018 Zmluva o dielo