logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátum Súbor Pozn.
Dodatok č.3 k Zmluve č. 1/2009 Exact Consulting,s.r.o. 2700.00€ 31.01.2013 prechod subjektu zo živnosti na s.r.o.
12cpK Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 23.11.2012 Dodanie benefitných poukážok
04/2012 Mária Bíróová 150.00€ 01.10.2012 služby technika BOZP
1 Peter Lukács - Firend 150.00€ 01.10.2012 poskytovanie služieb a poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požuiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1/2009 Ladislav Makó 2700.00€ 23.04.2012 Zmena odmeny za poskytnuté služby
05/EPL/2011 Adriana Lánska EPL 200.00€ 30.12.2011 Zabezpečenie technickej správy kotolne
VK/11/12/007 Komensky, s.r.o. 16.56€ 22.12.2011 Virtuálna knižnica
12K221015 Doxx - Stravné lístky, spol.s.r.o. 0.00€ 24.01.2012 Zabezpečenie stravných poukážok
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2009 Makó Ladislav 1700.00€ 24.08.2011 Rozšírenie poskytovaných služieb na ekonomické, administratívne, mzdové a personálne služby