logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zmluvy

Č. Dodávateľ Celková suma Dátumikona zoradenia Súbor Pozn.
01/2019/SMNDAG/KD Ladislav Babic - AUTOPARTNER 30.08.2019 NZ Bufet
Zmluva o spolupráci SF Slovenská filharmónia 20.09.2019
Zmluva o spolupráci "Educate Slovakia" AIESEC Comenius University 06.11.2019
Zmluva o spracovaní a vedení účtovníctva KM EKON 08.01.2020
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov BA-NM 29.01.2020
Zmluva o poskytovani sluzieb A/C Algebra, s.r.o. 31.01.2020
Zmluva o servisnej službe č. SK1029580 CWS Slovensko 17.08.2020
01/2020/SMNDAG R & M MARO s.r.o. 02.09.2020 Zmluva onájme nebytového priestoru - školský bufet
Zmluva o spolupráci s UK Univerzita Komenského 21.09.2020
01032021 a/c algebra, KM EKON 01.03.2021