logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam učiteľov

Vedenie školy:

 • PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy
 • Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
 • PhDr. Milan Bujňák - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium
 • PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu
 • Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí

 

Triedni učitelia:  
 • 1.A  Mgr. Darina Rauová
 • 1.B  Mgr. Martina Cyprichová
 • 1.C  Mgr. Martina Cimrová
 • 1.D PaedDr. Jevgenija Achejevová

 

 • 2.A  Mgr. Dagmar Hrnčířová
 • 2.B  Mgr. Radomíra Šajbenová
 • 2.C  Mgr. Emília Rybárová
 • 2.D  Mgr. Renáta Šramová

 • 3.A Mgr. Zina Hanzelová
 • 3.B Mgr. Eva Válková
 • 3.C Mgr. Miriama Dzvoníková
 • 3.D Mgr. Katarína Petrovičová

 

 • 4.A Mgr. Veronika Jungová
 • 4.B Mgr. Žofia Schindlerová
 • 4.C Mgr. Lucia Ploczeková
 • 4.D PaedDr.  Zuzana Ščasná
Vychovávatelia:
 • 1. A Mgr. Martina Krivošová
 • 1.B Mgr. Barbora Zigová
 • 1.C Bc. Andrea Zvodárová
 • 1.D Mgr.Art. Jana Grumelová

 

 

 • 2.A Bc. Júlia Smoligová
 • 2.B Jana Prokopová
 • 2.C Mgr. Jarmila Hanušková
 • 2.D Alena Bujtárová

 • 3.A Mgr. Tomáš Marušin
 • 3.B Ľubica Aľušíková
 • 3.C Marianna Surdusová
 • 3.D Ing. Michaela Fuzáková Schmiedtová

 

 • 4.A Mgr. Dagmar Šulková
 • 4.B Mgr. Peter Bratina
 • 4.C Mgr. Christian Adamica
 • 4.D Mgr. Jana Dundová
Netriedne učiteľky:
 • Mgr. Jana Badalová – uč. AJ
 • Bc. Andrea Majerčáková - uč. AJ
 • Mgr. Ivica Radová – uč. TV

 

mail na každého pedagogického zamestnanca školy je v tvare mpriezvisko [at] spmndag [dot] sk