logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam učiteľov

Vedenie školy:

 • PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy
 • Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
 • PhDr. Milan Bujňák - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium
 • PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu
 • Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí

 

Triedni učitelia:  
 • 1.A  Mgr. Dagmar Hrnčířová
 • 1.B  Mgr. Radomíra Šajbenová
 • 1.C  Mgr. Emília Rybárová
 • 1.D  Mgr. Renáta Šramová

 

 • 2.A  Mgr. Darina Rauová
 • 2.B  Mgr. Martina Cyprichová
 • 2.C  Mgr. Martina Cimrová
 • 2.D  PaedDr. Jevgenija Achejevová

 

 • 3.A  Mgr. Lucia Ploczeková
 • 3.B  PaedDr. Zuzana Ščasná
 • 3.C  Mgr. Jana Badalová

 

 • 4.A  Mgr. Zina Hanzelová
 • 4.B  Mgr. Eva Válková
 • 4.C  Mgr. Katarína Petrovičová
Vychovávatelia:
 • 1.A  Mgr. Dagmar Šulková
 • 1.B  Jana Prokopová
 • 1.C  Mgr. Jarmila Hanušková
 • 1.D  Alena Bujtárová

 

 • 2.A  oddelenie delené
 • 2.B  Mgr. Barbora Zigová
 • 2.C  Bc. Andrea Zvodárová
 • 2.D  Mgr.Art. Jana Grumelová

 

 • 3.A  Bc. Júlia Smoligová
 • 3.B  Mgr. Peter Bratina
 • 3.C  Mgr. Christian Adamica

 

 • 4.A  Mgr. Tomáš Marušin
 • 4.B  Ľubica Aľušíková
 • 4.C  Ing. Michaela Fuzáková Schmiedtová
Netriedne učiteľky:
 • Bc. Andrea Majerčáková - uč. AJ
 • Mgr. Ivica Radová – uč. TV