logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznam učiteľov

Vedenie školy:

 • PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy
 • Mgr. Helena Nagyová – zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
 • PhDr. Milan Bujňák – zástupca riaditeľky školy pre gymnázium
 • PaedDr. Jozef Cimra - zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu
 • Ľubica Aľušíková - vedúca Školského klubu detí

 

Triedni učitelia:  
 • 1.A  Mgr. Dagmar Hrnčířová
 • 1.B  Mgr. Radomíra Šajbenová
 • 1.C  Mgr. Emília Rybárová
 • 1.D Mgr. Renáta Šramová

 

 • 2.A  Mgr. Darina Rauová
 • 2.B  Mgr. Martina Cyprichová
 • 2.C  Mgr. Martina Cimrová
 • 2.D  PaedDr. Jevgenija Achejevová

 • 3.A Mgr. Veronika Jungová
 • 3.B Mgr. Žofia Schindlerová
 • 3.C Mgr. Dagmar Šulková
 • 3.D PaedDr. Zuzana Ščasná

 

 • 4.A Mgr. Zina Hanzelová
 • 4.B Mgr. Eva Válková
 • 4.C Mgr. Katarína Petrovičová
 • 4.D Mgr. Miriama Dzvoníková
Vychovávatelia:
 • Bc. Júlia Smoligová
 • Jana Prokopová
 • Mgr. Jarmila Hanušková
 • Alena Bujtárová

 

 • Mgr. Martina Krivošová
 • Mgr. Barbora Zigová
 • Bc. Andrea Zvodárová
 • Mgr.Art. Jana Grumelová

 • Mgr. Christian Adamica
 • Marianna Surdusová
 •  
 • Mgr. Jana Dundová

 

 • Mgr. Tomáš Marušin
 • Ľubica Aľušíková
 • Mgr. Lenka Mikasová
 • Mgr. Peter Bratina
Netriedne učiteľky:
 • Bc. Andrea Majerčáková – uč. AJ
 • Mgr. Ivica Radová – uč. TV

 

mail na každého pedagogického zamestnanca školy je v tvare mpriezvisko [at] spmndag [dot] sk