logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Zoznamy žiakov

1.A – TR. UČ.: MGR. DAGMAR HRNČÍŘOVÁ

1.B – TR. UČ.: MGR. RADOMÍRA ŠAJBENOVÁ

1.C – TR. UČ.: MGR. EMÍLIA RYBÁROVÁ

1.D – TR. UČ.: MGR. RENÁTA ŠRAMOVÁ

2.A – TR. UČ.: MGR. DARINA RAUOVÁ

2.B – TR. UČ.: MGR. MARTINA CYPRICHOVÁ

2.C – TR. UČ.: MGR. LUCIA PLOCZEKOVÁ

2.D – TR. UČ.: PaedDr. JEVGENIJA ACHEJEVOVÁ

3.A – TR. UČ.: MGR. RENÁTA STRYHALOVÁ

3.B – TR. UČ.: MGR. ŽOFIA VANEKOVÁ

3.C – TR. UČ.: PaedDr. ZUZANA ŠČASNÁ

3.D – TR. UČ.: MGR. DIANA DOKUPILOVÁ KRUMLOVSKÁ

4.A – TR. UČ.: MGR. ZINA HANZELOVÁ

4.B – TR. UČ.: MGR. KATARÍNA PETROVIČOVÁ

4.C – TR. UČ.: MGR. MARTINA CIMROVÁ

4.D – TR. UČ.: MGR. EVA VÁLKOVÁ