Škola podporovaná Projektom INFOVEK č. 0110
Školský rok : 2009/2010

Triedy
Učitelia

Trieda: 5.A


012345678
07:30 - 08:1508:15 - 09:0009:10 - 09:5510:05 - 10:5011:10 - 11:5512:05 - 12:5013:00 - 13:4514:30 - 15:1515:20 - 16:05
Pondelok
DRA
Bujtárová Beáta
SJL
Kresánková Magdaléna
INF
Ravasová Eva
INF
Rebrová Alena
MAT
Masaryk Ivan
MAT
Rebrová Alena
MAT
Repáš Vladimír
TSV
Bačkayová Eva
TSV
Kováčová Silvia
TSV
Murínová Jana
ANJ
Kamhalová Michala
ANJ
Tkáčiková Eva
ANJ
Vašicová Lenka


Utorok
SJL
Kresánková Magdaléna
ANJ
Kamhalová Michala
ANJ
Tkáčiková Eva
ANJ
Vašicová Lenka
MAT
Masaryk Ivan
MAT
Rebrová Alena
MAT
Repáš Vladimír
DEJ
Hladká Ľudmila
TSV
Bačkayová Eva
TSV
Kováčová Silvia
TSV
Murínová Jana
GEG
Kubaliaková Katarína


Streda
MAT
Masaryk Ivan
MAT
Rebrová Alena
MAT
Repáš Vladimír
ANJ
Kamhalová Michala
ANJ
Tkáčiková Eva
ANJ
Vašicová Lenka
HUV
Bujtárová Beáta
ETV
Kováčová Silvia
ETV
Rebrová Alena
NBV
Rusinová Mária
BIO
Masaryk Ivan
SJL
Kresánková Magdaléna


Štvrtok
ANJ
Kamhalová Michala
ANJ
Tkáčiková Eva
ANJ
Vašicová Lenka
OBN
Dunaj Ľubomír
SJL
Kresánková Magdaléna
TSV
Bačkayová Eva
TSV
Kováčová Silvia
TSV
Murínová Jana
MAT
Masaryk Ivan
MAT
Rebrová Alena
MAT
Repáš VladimírPiatok
ANJ
Kamhalová Michala
ANJ
Tkáčiková Eva
ANJ
Vašicová Lenka
VYV
Kubaliaková Katarína
MAT
Masaryk Ivan
MAT
Rebrová Alena
MAT
Repáš Vladimír
SOZ
Kováčová Silvia
SJL
Kresánková MagdalénaNasl.strana

Triedy  Učitelia 

Posledná zmena: 10. 9. 2009 12:06:37
http://www.aScTimeTables.com