Špongia 2011

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Vitamínmi sa môžete otráviť?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

Džentlmen si nerád špiní ruky.
Tam, kde sa prudšie povahy uchýlia k násiliu
a slabšie si začnú zúfať,
skutočný profesionál nestráca hlavu.

Zostane ukryrý v tieni,
nebude robiť zbytočný hluk
a vyčká, kým sa nepriateľ neotočí chrbtom.

Džentlmen vie, že sú chvíle,
kedy nie je vhodné nechať sa fotografovať,
ani stáť v svetle reflektorov.
Nebráni sa preto drobným technickým úpravám.
Násilie sa mu ale prieči
a jeho použitie v extrémnom prípade
považuje za osobné zlyhanie.

Bez ohľadu na to, či je váš hrdina
špión, nindža, zlodej, príslušník zvláštnej jednotky
alebo iný dobrodruh,
vždy zostane skutočným džentlmenom.

Vytvorte infiltračnú hru,
v ktorej nejde o to zabiť všetky stráže,
ale o to, splniť misiu nepozorovane.

http://en.wikipedia.org/wiki/Stealth_game