Špongia 2012

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd?

Registrácia

Registrácia je ukončená.

Registrované tímy

Registrovaných máme 77 ľudí a 22 tímov!

Exhibičná účasť:


A-teamSK
Adam Kubala(kapitán) Strojvodca, Programátor, Zvukár, Občan 7.C ZŠ Dr. D. Fishcera 2, Kežmarok
Adam Bogár Grafik, Dabingér, Textár, Tester, Občan 7.C ZŠ Dr. D. Fishcera 2, Kežmarok
Game Maker 8.1 pro

Armored Turtle
Jakub Hranický(kapitán) Script master Septima C ŠPMNDaG
Radovan Balog Terraformer + Kubo´s little helper Septima B ŠPMNDaG
Jakub Lupták 3D Overlord 8000 + Terraformer apprentice Septima B ŠPMNDaG
Matej Miškuf Ruler of the Flatlands Septima C ŠPMNDaG
Javascript (Unity3D)

Asdfgh
Marián Ivanov(kapitán) Všetko asi, teraz dokonca aj hudba Oktáva GJH
Pravdepodobne Javascript

Bledomodrý zlepenec
Viktória Vozárová(kapitán) programátorka Septima A GJH
Nicole Benčíková grafička II.B Gymnázium Bilíkova
Johana Eva Brezovská grafička Kvinta C ŠPMNDaG
Samuel Cibulka zvukár IV.IBDB GJH
Nina Mayerová kreatívna zložka Septima A GJH
Samuel Sučík promo II.C GJH
C++

Blue devs
Andrej Naňo(kapitán) programátor Kvinta A GLN
Lukáš Gubrica grafika, zvuk Kvinta A GLN
Peter Fico grafika Kvinta A GLN
Martin Bumbál 3D modelovanie, tester Kvinta A GLN
Filip Agh programátor Kvinta A GLN
Laura Bianka Balážicová kreslenie Kvinta A GLN
JavaScript (Unity 3D)

Frozen Developers
Adam Dej(kapitán) kapitán, programátor Septima Gymnázium Pezinok
Ľubomír Kučera programátor 2.C Gymnázium Pezinok
Samuel Baňas grafik Kvinta Gymnázium Lipany
Samuel Wendl grafik, tester Septima Gymnázium Pezinok
Drahomír Mrózek hudba, zvuky 4.C Gymnázium Pezinok
Kristína Blašková poradca, tester 4.B Gymnázium Pezinok
Java

Golden Hind (Exhibičná účasť)
Martin Stuchlík(kapitán) náčelník 1. ročník FMFI UK
Adobe Flash / actionscript 3

HUBKY
Andrej SCHMIDT(kapitán) Grafika, kódenie, prezentácia Kvinta B GLN, Tomášikova 2, Bratislava
František TIBENSKÝ Kódenie Kvinta B GLN, Tomášikova 2, Bratislava
Filip MIHÁLKA Zvuk, tester Kvinta B GLN, Tomášikova 2, Bratislava
Ivana ZEMANOVIČOVÁ Grafika, prezentácia, zvuk Kvinta B GLN, Tomášikova 2, Bratislava
Tatiana Amy MÁCHALOVÁ Grafika, prezentácia Kvinta B GLN, Tomášikova 2, Bratislava
asi Javascript, Booscript

Kľepňi to tam!
Peter Vašut(kapitán) Šéf, marketing, hlavný programátor, koordinátor projektu 3.C GJH
Eva Ošková Vedenie testovania, tlačová hovorkyňa, design 3.C GJH
Matúš Zeleňák Pomocný programátor 3.C GJH
Vladislav Blšták Testovanie, špinavá práca 3.C GJH
Lubo Miklošovič Programátor Oktáva A GJH
Delphi

Marshmallow Team
Michal Miškerník(kapitán) programátor Septima C ŠpMNDaG
Anna-Mária Klimkovič pixelgrafička Septima C ŠpMNDaG
Lucia Nemcová dokopátorka Septima C ŠpMNDaG
JavaScript

Nejaký veľmi originálny názov
Barbora Kováčová(kapitán) Implementátorka VII.B ŠpMNDaG
Michaela Šandalová Grafikokreslička VII.A ŠpMNDaG
Tomáš Lintner Hudboproducent VII.A ŠpMNDaG
asi C/C++

Nitidus Consto
Dávid Debnár Veliteľ demokracie písm.1, Programátor + (Dizajn, Testovanie a zlé modelovanie v Blendri) Kvinta A ŠpMNDaG
Viktor Jamrich(kapitán) Veliteľ demokracie čis.A, 3D Grafik + (Dizajn, Testovanie) Kvinta C ŠpMNDaG
Unity 3D - JavaScript/C#

PPOG (Passionate-PO-Gamers)
Miroslav Kravec(kapitán) Programátor, Video IV.S SPŠE Prešov
Radovan Sroka Programátor, Audio III.SB SPŠE Prešov
Matej Semančík Grafika, Design IV.S SPŠE Prešov
Dávid Beliš Grafika, Webdesign III.B SPŠE Prešov
C++

Prvý pokus
Jakub Kovář(kapitán) všetko Sexta A ŠpMNDaG
Python

Tampóni
Richard Kakaš(kapitán) kapitán, hlavný rozkazovač 4.C GJH
Matúš Guoth grafik a programátor 4.C GJH
Slávka Ivaničová grafička a programátorka 4.C GJH
Viktória Tibenská zvukárka a programátorka 4.C GJH
Peter Beňuš zvukár a programátor 4.C GJH
Object Pascal

Tante'dil (Exhibičná účasť)
Marián Staňo(kapitán) všetko rôzne ŠpMNDaG
Python

The Factory
Lucia Kramárová(kapitán) Veľkovojvoda, Arcigrafik, Posol dobrých správ OKT. A SMND
Gabika Sklenčárová Chrobáčikoničiteľ 4IBD GJH
Šimon Rovder cos(x^{na tretiu}) 4IBD GJH
Michal Fikar Otvárač zaváranín 4IBD GJH
Milan Smolík Ten, ktorý svojou lenivosťou motivuje ostatných k činu 4IBD GJH
Štefan Benčík Džbánograf 4IBD GJH
pravdepodobne JAVA

Trolololo
Eduard Batmendijn(kapitán) programátor, možno aj grafik, a iné ... 2.B Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Jakub Šafin trol, programátor, možno aj grafik, a iné 4.G Gymnázium P. Horova, Michalovce
Vladimír Macko tajná zbraň, a iné Oktáva Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen
Michal Korbela programátor, a iné Septima Gym. Bánovce nad Bebravou
Jaroslav Petrucha trol, hlavný hudbymajster, a iné Oktáva Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Marek Fedák tester, ladič konštánt a pijan 2.B Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
nadmnožina C++

Urobí čo sa dá
Timotej Tomandl(kapitán) snáď niečo odovzdá Sexta A ŠpMNDaG
Javascript

WLT
Jozef Latka(kapitán) programátor Septima A Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
Adam Vaňko programátor (ak bude čas, aj jednoduchá grafika) II.B Gymnázium Veľká Okružná, Žilina
Jakub Marťák scenárista Septima A Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
C++ a grafická knižnica, pravdepodobne SFML

random();
Marián Longa(kapitán) kódenie, asi grafika Sexta A ŠpMNDaG
Filip Lastovka grafika, zvuk Sexta B ŠpMNDaG
C++

ŽuMPA Talentov
Juraj Pančík(kapitán) Lord of Java 3.F Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Martin Žilák Imperator Walrus 3.F Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Anna Lunterová Lady Photoshop 3.L Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Michal Krajčovič Baron All-Star 4.D SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
Java