Stránka hry DLAHP

Projekt RSH

Projekt ZCK

Školské materiály

Slovenský jazyk a literatúra

Fyzika

Geografia

Zdrojové kódy a iné časti programov na voľné použitie bez akýchkoľvek podmienok

Prehrávač YUV420P (720p), rozrobený projekt

Kockosvet, rozrobený projekt

Zobrazovač písmen, rozrobený projekt

Hry

Iné veci na voľné použitie bez akýchkoľvek podmienok

Krása

Recepty

Kontakt: zigo37@uniba.sk

Príspevky v Bitkoine (Bitcoine) posielajte na adresu: bc1qg6lgg53e0w0ecm343kkkvdv06a8atvsej0hyn9