Špongia 2017

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Očný kontakt je dôležitý prvok pri verbálnej komunikácií?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

Móda vládne svetu
A šaty a výzor nerobia len človeka,
ale aj hernú postavu.

Sú ale hry,
v ktorých móda nie len dopĺňa charakter postavy,
ale je neoddeliteľnou súčasťou
herného mechanizmu.

Vytvorte hru, ktorej herný mechanizmus
bude zviazaný s módou.
Hru, v ktorej bude záležať na tom,
čo má postava oblečené,
hru, htorá by obstála
v silnej konkurencii parížskych módnych salónov
aj na výstave Trenčín mesto módy.