Špongia 2019

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Je potrebných 1 200 000 komárov, aby vám úplne vypili krv?

Vyhodnotenie

11. novembra sa uskutoční záverečné vyhodnotenie súťaže. Tímy si pripravia prezentácie a predvedú svoje hry pred porotou a publikom. Porota potom hry vyhodnotí a odovzdá víťazom ceny.

Kde nás nájdete: vyhodnotenie sa koná v malej telocvični gymnázia ŠpMNDaG v Bratislave. Vystúpte z električky na zastávke Námestie Biely Kríž, prejdite krížom cez parčík a dostanete sa priamo k budove školy, adresa je Skalická 1. Prejdite rovno okolo vrátnice cez dvere a po pravej strane nájdete malú telocvičňu.