Špongia 2019

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Existujú živočíchy, ktoré vôbec nepotrebujú prijímať potravu?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

Veľké veci mávajú niekedy skromné začiatky.
Vypiplať firmu zo skromného startupu na svetovú značku je neľahká úloha.
Nezáleží na tom, či sa rozhodnete podnikať v oblasti pečenia koláčikov
alebo sa pokúsite rozbehnúť dopravnú firmu,
či budujete zábavný park
alebo programujete počítačové hry.

Úspech vyžaduje mnoho odriekania
ale prináša opojný pocit uspokojenia.

Vytvorte hru, v ktorej hráč buduje firmu,
začína v malom a skromne,
zarobené peniaze môže znovu investovať
a jeho firma porastie
až kým sa hráč v oblasti svojho podnikania nestane magnátom.