Špongia 2018

Športové programovanie oči neodpudzujúcich grafických interaktívnych aplikácií

Viete, že...

Mliečnu dráhu tvorí až okolo 200 miliárd hviezd?

Zadanie

Zadanie je už tradične vo forme filmíka.

Prepis zadania

Dosť bolo bezduchých strieľačiek
a hier, ktoré nemajú žiadneho ducha.
Doba si žiadá nejakú duchaplnú hru.
Alebo duchov plnú... ?

To, že hra musí mať ducha, vedeli tvorcovia hier už oddávna.
Takí duchovia to ale majú ťažké.
Či už predstavujú záporných hrdinov, ktorí všetkých desia,
alebo sú to kladní hrdinovia, ktorí sa vrámci svojich obmedzených možností snažia napomôcť spravodlivosti
alebo sa po svete potuľujú, lebo majú úlohu, ktorú neboli schopní dokončiť zaživa,
musia sa potýkať so svojou netelesnou existenciou,
ktorá môže byť značne frustrujúca.
Pripomeňme teda ich ťažký údel počítačovou hrou.

Vytvorte hru, ktorá bude mať príbeh,
ktorého neoddeliteľnou súčasťou
bude duch alebo duchovia.
Hru strašidelnú, zábavnú,
pamätnú a skvostnú.